iletişim

Profesyonel Hukuk Hizmetleri


Danışma: 266 2454411


Danışma:
266 2454411


FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Avukatlarımız, fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklar hususunda teorik bilgi ve pratik deneyime sahiptir.

Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku departmanımız, gereken tüm işlemlerde en iyi şekilde hizmet temin etmektedir. Yabancı markaların, patent ve endüstriyel tasarımların Türkiye’ deki tescil işlemleri; buna ek olarak Türk mallarının patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerdeki tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Telif hakları,
Ticari sırların kötüye kullanılmasının önlenmesi,
Şirketlerin birleşme ve devralma işlemleri sırasında fikri mülkiyet hakları hususunda danışmanlık,
Ticari markaların, patent ve endüstriyel tasarımlarının tescil safhaları
Fikri sınai haklar hususunda mahkemeye başvurmadan önce uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması,
Fikri sınai haklar konusunda yargılama öncesinde haksız rekabet meseleleri hakkında çözüm önerileri


Yukarıya Çık