iletişim

Profesyonel Hukuk Hizmetleri


Danışma: 266 2454411


Danışma:
266 2454411


İCRA VE İFLAS HUKUKU

Takip hukuku veya cebrî icra hukuku, icra ve iflâs hukuku zaman zaman birbirinin yerine kullanılmakla birlikte takip hukuku daha genel ve üst bir kavramdır. Zira, icra hukuku ve iflâs hukuku, takip hukuku içinde yer alan alt bölümlerdir. Bunların dışında, konkordato, tasarrufun iptali davası, ihtiyati haciz, icra suçları da takip hukuku içinde düzenlenmekle birlikte, aslında gerçek anlamda ne icra ne de iflâs prosedürüne dâhildir.


Yukarıya Çık