iletişim

Profesyonel Hukuk Hizmetleri


Danışma: 266 2454411


Danışma:
266 2454411


Çalısma Alanları

MEDENİ HUKUK

Medeni Hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince Medeni Hukuk (yurttaşlar hukuku) akla gelir. Temeli 01.01.2002 tar...

Devamı

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkisi ka...

Devamı

TİCARET HUKUKU

Tacirler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen özel hukuk dalıdır. Esnaflar ticaret hukukunun konusuna girmemektedir. Esnaf işletmeleri Borçlar Hukukunun konusuna girmektedir. Ticaret Hukuku, insan ilişkilerinin ekonomik faaliyetlere ait kısmını (ekonomik anlamda ticareti) düzenlemekle beraber...

Devamı

İŞ HUKUKU

İş Kanunu iş, işçi, işveren konularını ele alan ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla vardır. İş Kanunu kapsamına giren uyuşmazlıkla iş mahkemelerinde görüşülür. Ülkemizde iş kanunu 1475 Numaralı kanun olarak da bilinmektedir. Ülkemizde iş kanunu ilk defa 25.08.1971 ...

Devamı

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleye kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir).Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ce...

Devamı

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Takip hukuku veya cebrî icra hukuku, icra ve iflâs hukuku zaman zaman birbirinin yerine kullanılmakla birlikte takip hukuku daha genel ve üst bir kavramdır. Zira, icra hukuku ve iflâs hukuku, takip hukuku içinde yer alan alt bölümlerdir. Bunların dışında, konkordato, tasarrufun iptali davası, ih...

Devamı

ENERJİ HUKUKU

Enerji piyasamızın yeniden yapılandırılması ve gelişen teknoloji, yatırımcılara her gün yeni fırsatlar sunmaktadır. Serbest piyasa kurallarının giderek hâkim olduğu bu piyasada henüz oturmuş hukuki bir alt yapının bulunmaması, ciddi yatırım niyeti taşıyan yatırımcılar için büyük risk anlamına gelmek...

Devamı

İDARE ve VERGİ HUKUKU

İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması “hukuk devleti” olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk devletinin gereği olarak ise İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde Kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yü...

Devamı

TİCARİ SÖZLEŞMELER

Marmaralı Hukuk Bürosu sözleşmenin müzakere, taslak ve sonuç metni aşamasında gerekli tavsiyeleri sunmaktadır.Bahsi geçen sözleşmeler şu yöndedir;Ortaklık sözleşmeleri,Paylaştırma ( Dağıtım ) sözleşmeleri,Ortak teşebbüsleriBayilik sözleşmeleriSatım sözleşmeleri,Aktif mübaayası ( Satın alma) Sözleşme...

Devamı

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Avukatlarımız, fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklar hususunda teorik bilgi ve pratik deneyime sahiptir.Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku departmanımız, gereken tüm işlemlerde en iyi şekilde hizmet temin etmektedir. Yabancı markaların, patent ve endüstriyel tasarımların Türkiye’ deki tes...

Devamı

BASIN HUKUKU

Büromuz, münferit medya acente ve gruplarına; müzik ve produksiyon şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.Medya Şirketi Kuruluşu,Şirketlerin yürürlükte olan yasalarla uyumunun sürdürülmesi, Yazılı ve görsel basında çıkan yayınlar ve oluşabilecek maddi-manevi zararların tazmini, Hakaret ...

Devamı

GAYRİMENKUL HUKUKU

Marmaralı Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize gayrimenkul sektöründe kiralama, satım, finansal kiralama, satın alma vs. konularındaki bütün prosedür işlemlerinde ve konuyla ilişkili görüşmeler de dahil olarak, temsil hizmeti sunulmaktadır. Bu açıdan ulusal ve uluslararası sahada bir çok müvekkile s...

Devamı

Yukarıya Çık